Quyền lợi về tài sản khi cùng chung hộ khẩu

Hỏi: Trước đây tôi có nhà riêng, sau đó bán nhà. Sau đó về ở với gia đình bên chồng và được nhập hộ khẩu chung. Bây giờ, bên chồng không cho ở chung, nay tôi muốn được chia lại phần tiền trị giá căn nhà theo hộ khẩu, có được không ?

Luật sư trả lời: Căn cứ Điều 133 Luật Đất đai năm 2003  và Điều 214  BLDS năm 2005

  • Theo đó, Nếu giấy chứng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở được cấp cho hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai tại thời điểm được cấp, những người đứng tên trong sổ hộ khẩu gia đình thì được xác định là tài sản chung của tất cả những người trong sổ hộ khẩu đó.
  • Như vậy, nếu bạn có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận QSD đất và sở hữu nhà thì bạn có quyền trong phần tài sản đó.
  • Trong trường hợp, tài sản nêu trên không phải cấp cho hộ gia đình, dù bạn có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận thì bạn vẫn không có quyền lợi gì.