Mức thiệt hại theo điều 85, 89 của Bộ luật Lao động.
Hỏi: Theo Điều 85 BLLĐ đã quy định một số trường hợp cụ thể được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, gồm: NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh; NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; NLĐ tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm..

Chính quy định cụ thể này đã tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong việc áp dụng và NLĐ khi bị kỷ luật sa thải cũng thấy thoả mãn, tránh được những tranh chấp dẫn đến khiếu nại, khởi kiện không đáng có.

Thế nhưng, Điều 85 BLLĐ cũng quy định "có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của DN". Vậy hành vi khác theo quy định này là hành vi nào? Mức thiệt hại bao nhiêu là nghiêm trọng? Có Văn bản nào hướng dẫn cho điều này không?
Luật sư trả lời: Căn cứ Điều 14 Nghị định 41-CP ngày 06/7/1995

Theo đó, mức thiệt hại được coi là không nghiêm trọng theo quy định của Bộ Luật lao động là mức thiệt hại gây ra dưới 5 triệu đồng.

Xét về mặt nguyên tắc, quy định tại điều 85 BLLĐ là không phải là quy định mang tính dự phòng.

Đây là loại quy định mở, bởi lẽ luật không thể liệt kê hết tất cả các hành vi xảy ra trên thực tế. Nên dành cho DN tự quy định, ban hành những nội quy riêng của mình.

Việc gây thiệt hại cho công ty đôi khi chỉ từ việc không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, bỏ ca trực không lý do, nghỉ không phép (nếu làm theo ca, ..) vẫn có thể

gây thiệt hại cho doanh nghiệp.