Cấp “giấy hồng” nhà mua giấy tay?

Hỏi: Năm 2009, tôi có mua một căn nhà không có giấy tờ gì cả. Người chủ bán chỉ có bản kê khai nhà đất năm 1999 và giấy mua bán tay của chủ trước. Như vậy, tôi có được cấp “giấy hồng” hay không?

Luật sư trả lời: Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND

Theo đó, đối với những nhà không có một trong các loại giấy tờ theo quy định, chủ nhà phải có bản tường trình về nguồn gốc, thời điểm tạo lập nhà ở, đất ở; cam kết không bị tranh chấp, khiếu nại và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trình (được UBND phường xác nhận).

Hồ sơ xin cấp “giấy hồng” gồm có: đơn đề nghị cấp “giấy hồng” (theo mẫu); những giấy tờ về tạo lập mua bán, sang nhượng nhà, đất; bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở.

Khi chuẩn bị đầy đủ các văn bản, giấy tờ nêu trên, bạn có thể nộp và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân quận-huyện nơi có nhà ở - đất ở để được xét cấp Giấy chứng nhận.