Tách thửa đất phải đi công chứng?

Hỏi: Khi cấp “giấy hồng”cho tôi, chính quyền có công nhận cho tôi quyền sử dụng diện tích đất trống bên cạnh căn nhà. Sau đó, tôi đã cho em gái tôi một phần đất này để xây nhà. Nay tôi muốn tách hẳn phần đất đã cho ra khỏi “giấy hồng” thì phải làm sao?

Luật sư trả lời: Căn cứ Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND Tp. HCM

Theo đó, trước tiên bạn xác lập thủ tục tặng cho đối với phần đất bạn đã cho em bạn, hợp đồng tặng cho có công chứng và các bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính.

Sau đó bạn đến đến UBND quận làm thủ tục tách thửa đất sang cho người em, đồng thời điều chỉnh diện tích đất ghi trong “giấy hồng” của bạn.