Kết hôn ở VN, ly hôn ở nước ngoài được không?

Hỏi: Tôi định cư ở nước ngoài, trước đây có đăng ký kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam. Nay tôi muốn ly hôn mà không cần về Việt Nam có được không? Nếu tôi ly hôn theo pháp luật nước sở tại thì bản án đó có được công nhận tại Việt Nam không?

Luật sư trả lời: Căn cứ Điều 342;343 BLTTDS năm 2003 và Nghị định số 70/2001/NĐ-CP.

Theo đó, nếu vợ chồng bạn thuận tình ly hôn thì bạn có thể không cần về Việt Nam nhưng vẫn có thể giải quyết việc ly hôn. Khi đó bạn cần lập một văn bản đồng ý ly hôn và đề nghị tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt (có chứng nhận của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại), và gửi giấy tờ này về cho tòa án VN.

Trường hợp, bạn ly hôn theo pháp luật của nước sở tại và nếu được luật pháp nước sở tại chấp nhận và cho ly hôn, thì khi đó bản án, quyết định ly hôn của tòa án ở nước sở tại vẫn được công nhận tại Việt nam nếu không có đơn yêu cầu cho thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.

Bản án/quyết định ly hôn này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.