Các Mẫu Hợp Đồng Công Chứng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh


1/ Di Chúc

2/ Giấy Nhận Lưu Giữ Di Chúc

3/ Giấy Ủy Quyền

4/ Hợp Đồng Bảo Lãnh

5/ Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản

6/ Hợp Đồng Đặt Cọc

7/ Hợp Đồng Góp Vốn

8/ Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Mua Bán

9/ Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Mượn Tài Sản

10/ Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Tặng Cho

11/ Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Tài Sản

12/ Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Trao Đổi Tài Sản

13/ Hợp Đồng Hủy Bỏ Hợp Đồng Ủy Quyền

14/ Hợp Đồng Mua Bán Phương Tiện Thủy Nội Địa

15/ Hợp Đồng Mua Bán Xe

16/ Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản

17/ Hợp Đồng Mượn Tài Sản

18/ Hợp Đồng Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mua Bán

19/ Hợp Đồng Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Mượn Tài Sản

20/ Hợp Đồng Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Tặng Cho

21/ Hợp Đồng Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Thuê Tài Sản

22/ Hợp Đồng Sửa Đổi Bổ Sung Hợp Đồng Trao Đổi Tài Sản

23/ Hợp Đồng Tặng Cho Phương Tiện Thủy Nội Địa

24/ Hợp Đồng Tặng Cho Xe

25/ Hơp Đồng Tặng Cho

26/ Hợp Đồng Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Tài Sản

27/ Hợp Đồng Thuê Khoáng

28/ Hợp Đồng Thuê Tài Sản

29/ Hợp Đồng Trao đổi Tài Sản

30/ Hợp Đồng Ủy Quyền

31/ Hợp Đồng Vay Tài Sản Không Có Biện Pháp Bảo Đảm

32/ Văn Bản Cam Kết Tài Sản

33/ Văn Bản Đề Nghị Nhận Thứa Kế

34/ Văn Bản Đơn Phương Đình Chỉ Hợp Đồng Ủy Quyền

35/ Văn Bản Hủy Bỏ Di Chúc

36/ Văn Bản Sửa Đổi Bổ Sung Di Chúc

37/ Văn Bản Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

38/ Văn Bản Thỏa Thuận Khôi Phục Tài Sàn Chung Của Vợ Chồng

39/ Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

40/ Văn Bản Từ Chối Nhận Di Sản

Chúng tôi cung cấp miễn phí các thủ tục, biểu mẫu liên quan đến các giao dịch dân sự, các tranh chấp dân sự. Bạn đang bị người khác xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của mình trong các giao dịch dân sự? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để bảo vệ nhanh nhất và tốt nhất quyền lợi của bạn.

Liên hệ ngay để được tư vấn:

Ø  Công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm

Ø  Địa chỉ: 122/7 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

Ø  Điện thoại: (08) 3837 3266 - 0903 342 188 (Ls. Phạm Công Út)